02-2017 & A-2021 Skolbyggnader – formar de oss?

Forskare: Jadwiga Krupinska

Miljonprogrammets utbyggnad av bostadsområden har tilldragit sig stort intresse i forskningen medan samma periods expansiva utbyggnad av grundskolebyggnader har fallit i skymundan trots att det rör sig om en mycket stor byggnadsvolym som fortfarande är i användning. De under 60- och 70-talen byggda skolornas andel av grundskolornas totala bestånd varierade i slutet av 1980-talet mellan 44 % och 61 % enligt en riksomfattande kommunenkät. Skolan handlar om såväl mental som fysisk utveckling, men underlättar skolbyggnader dessa stolta syften? Projektets syfte är att beskriva hur pedagogiska, funktionella och tekniska principer diskuterades under denna period.

Boken är utgiven av Appell Förlag med stöd av ARQ.