19-2020 Katalysauna – en katalysator för en varm, grön och social omställning

HOT SPOT är ett nytt visionsprojekt och ett bidrag till ett socialt hållbart lokalsamhälle, som stärker stadsdelens identitet. Katalysauna introduceras som en pilot – en lokalt byggd bastu i återanvända byggmaterial som ska bidra till social hållbarhet och stolthet i en av Oslos förorter.

White Arkitekter, tillsammans med lokala aktörer utforskar i detta projekt tvärvetenskapliga synergier och potentialer inom hållbarhet, social hållbarhet och folkhälsa genom arkitektur, platsutveckling och deltagande.

Här kan du läsa mer om projektet: