Fujimori-workshop och föreläsning i Göteborg

Här nedan kommer två inspelade tillfällen från Terunobu Fujimori’s besök i Göteborg år 2018. Den första är från en Yakisugi workshop i Frihamnen, där deltagare lärde sig tekniken att bränna och förkolna träytan och så få till dess motståndskraft mot väder och vind, samt brandskyddande egenskaper. Den andra inspelningen är en föreläsning av Fujimori vid[…]

5-2017 Utemiljöförvaltning

God förvaltning är avgörande för utemiljöns och landskapsarkitekturens kvalitet, för att kunna möta krav på hållbarhet, mångfunktionalitet och demokrati. Inom detta projekt, delfinansierat av ARQ, har forskningsbaserad kunskap om utemiljöförvaltning utvecklats och sammanställts i en bok riktad till praktik och utbildning. Syftet har varit att beskriva hur strategisk utemiljöförvaltning på flera sätt kan bidra till[…]