6-2014 Archmine – Sample/Reveal

Forskare: Karin Hedlund, Pedram Seddighzadeh. Projektet kommer att undersöka EPS som byggnadsmaterial i kombination med digitala tillverkningsmetoder. Målet är att utveckla en byggmetod som är hållbar och samtidigt för samman rumskapande med innovativ byggnadsteknik och på så sätt skapar ett unikt och själfullt arkitektoniskt uttryck. Projektet belyser hållbarhetsaspekten genom att arbeta med material- och energieffektivitet[…]

15-2017 Daylighting and Lighting under a Nordic Sky 

Forskare: Marie-Claude Dubois, Malin Alenius, Iason Bournas, Niko Gentile, Thorbjörn Laike et al.  Med medel från ARQ har publikationen Daylighting and Lighting under a Nordic Sky utkommit på Studentlitteratur förlag. Marie-Claude Dubois på White är ledande expert på dagsljus och redaktör för denna nyutkomna fackbok fylld med kunskap om gällande regelverk och metoder för att säkra[…]