6-2014 Archmine – Sample/Reveal

Forskare: Karin Hedlund, Pedram Seddighzadeh.

Projektet kommer att undersöka EPS som byggnadsmaterial i kombination med digitala tillverkningsmetoder. Målet är att utveckla en byggmetod som är hållbar och samtidigt för samman rumskapande med innovativ byggnadsteknik och på så sätt skapar ett unikt och själfullt arkitektoniskt uttryck. Projektet belyser hållbarhetsaspekten genom att arbeta med material- och energieffektivitet samt ekonomisk och tidsbesparande produktion utan att kompromissa med arkitektonisk kvalitet. Projektet inleds med undersökningar främst genom framtagning av fullskaliga prototyper. Lärdomar från den inledande fasen används sedan för att designa och bygga en installation i Ställbergs gruva i Dalarna i samarbete med konstnätverket TNEC och Chalmers Tekniska Högskola. Installationen används för att utvärdera den framtagna metoden. Projektet fokuserar på att utveckla byggmetoden i möbel- och rumskala och kommer därför att vara relevant för arkitekter och inredningsarkitekter som intresserar sig för hållbara lösningar med starka arkitektoniska uttryck.

Deep in the Swedish forests, on an abandoned mine tower, eight architectural interventions have been made. Like parasites white foam additions cling onto the rugged façade, contrasting it in both material and texture. But rather than being alien objects, the shapes tell the story of the abandoned mine by resembling patterns and cracks sampled from the tower itself. The tower that once housed the elevator to one of the deepest mines in Europe is a unique building on which time has left various traces. Most of the plaster is long gone and at places the eroded reinforcement is revealed underneath the crumbling concrete.The interventions want to put focus on how the building has changed over time. This is done by adding architectural elements that are both highly site specific and at the same time contrast the tower in material as well as architectural form. In order to enhance the hidden qualities in existing traces, lines have been sampled from the building and redrawn with a new geometry. The mine in Ställberg, constructed in 1922, was at its time the deepest mine in Europe, reaching 1072 meters below ground. When the owner in 1977 decided to invest in telecommunication the mine was closed down and the municipality of Ställberg never recovered. The installation, designed and built by Swedish architects Karin Hedlund and Pedram Seddighzadeh tells the story
of how the building has aged through time. The foam pieces are precision cut using a digital hot wire cutter and assembled on site. The installation was part of the art festival Hope Tourist Center that took place at Ställberg for the second year in a row.

Download full PDF: ARQ 6-2014_Archmine Sample or Reveal_Rapport 2014