11-2017 Primal Architecture by Terunobu Fujimori

Projektet Primal Architecture har möjliggjort en ovärderlig introduktion av Terunobu Fujimoris arkitektur och teori till en svensk och skandinavisk kontext.

Här nedan kommer två inspelade tillfällen från Terunobu Fujimori’s besök i Göteborg år 2018. Den första är från en Yakisugi workshop i Frihamnen, där deltagare lärde sig tekniken att bränna och förkolna träytan och så få till dess motståndskraft mot väder och vind, samt brandskyddande egenskaper.

Den andra inspelningen är en föreläsning av Fujimori vid Folk i Göteborg.

En utställningen i Köpenhamn var lyckad och anordnades i samarbete med Arkitektforeningen i Köpenhamn då Fujimori invigde sitt nybyggda tehus i Ordrupgaard. Ännu en föreläsning arrangerades i Köpenhamn under detta besök.

Workshop

Föreläsning