5-2014 Uppenbart och osynligt

Forskare: Solmaz Beik, Tova Rudin-Lundell. 

I det här projektet har vi velat öppna en diskussion om hur arkitektur påverkas av och förhåller sig till smak, trend och ideal. Fokus har varit på att belysa och exemplifiera detta i det arbete som arkitekter gör, genom att studera deras byggnadsverk och intervjua arkitekterna själva. Parallellt med detta har vi velat diskutera smak & arkitektur mer allmänt för att visa frågans relevans i ett större samhällsperspektiv. Eftersom aspekter som smak, stil och ideal ofta är osynliga för samtiden, har vi istället valt att söka oss bakåt i historien, till en epok som vi nu borde ha viss distans till. Huvudpersoner i den här studien är ett antal byggnader från den så kallade postmoderna stileran i Sverige, från ca 1975-1990. Utifrån en studie av dessa projekt ämnar vi lyfta diskussionen om smak, trender och ideal in i vår samtid.
Full title: UPPENBART & OSYNLIGT – En studie i hur smak, trend och ideal formar arkitekturen med utgångspunkt i svensk postmodernism

Download PDF: ARQ_Smak, trend och ideal_VT19_Solmaz Beik och Tova Rudin