18-2014 Gunnar Mattsson och ”arkitekturens civiliserande ansvar”

Forskare: Johan Örn, Claes Caldenby. Detta projekt avser att studera arkitekten Gunnar Mattssons verk och den ”frihetliga traditionen” i svensk arkitektur. Han är en av de mest betydande arkitekterna i sin generation och hans byggnader har publicerats och belönats med utmärkelser. Mattsson har också gjort en viktig lärargärning och på den vägen påverkat en yngre[…]

Södertörnsmodellen för medskapande städer

Södertörnsmodellen: kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling Lise-Lott Larsson Kolessar berättar i Miljö & Utveckling (3/2019) om Södertörnsmodellen, ett ARQ-stöttat forskningsprojekt som vill öka tempot med hjälp av forskare, näringsliv och medborgare. Hur får man egentligen kommuner att planera hållbart? Hela idén med Södertörnsmodellen är att få till samtal mellan olika aktörer och minska stuprörstänket. Bättre planering[…]

Unga skapar ny mötesplats på Södermalm

Jelena Mijanovic, arkitekt och forskare på Codesign, har tillsammans med Rose Hallgren och kollegor i det ARQ-stödda projektet “Utan en femtedel, aldrig hel” under sommaren samarbetat med elva ungdomar från Europaskolan för att skapa ett “hängvänligt” rum på Södermalm i Stockholm. De ungas tillägg till gaturummet är en plats att spela brädspel på, ha loppis, träffas och[…]