14-2013 Naturliga och hybridbaserade ventilationslösningar

Forskare: Maria Nordberg. Natural ventilation can work certain parts of the year fulfilling the requirements on indoor air quality, temperatures and required airflows. The higher up in the building the more unstable the airflows are in warmer weathers and they need to be reinforced. The CFD models show however that there is a substantial risk[…]

6-2013 Dagsljus – Upplevt och uppmätt

Forskare: Malin Alenius.  Med dagens nya miljökrav har dagsljus åter hamnat i fokus. Komplexa program, djupare byggnadskroppar och snabbt framväxande miljöcertifieringssystem med krav på kvantitativa mål har skapat nya förutsättningar för hur arkitekter arbetar med dagsljus. Ökad kvantifiering inverkar på arkitekturutformningen och ställer nya krav på förståelsen av mätbara värden om arkitekter ska kunna behålla[…]

5-2015 Informing Sustainable Architecture – the STED project

Forskare: Elise Grosse, et al. Projektet startade 2015 med stöd av Nordic Built Foundation, för att visa hur hållbar utveckling tar plats i själva designprocessen. Under 2018 lanserades boken Informing Sustainable Architecture – the STED project, som resultat av ett treårigt öppet forskningssamarbete. Fyra forskningsinstitutioner och fem skandinaviska arkitektkontor, däribland White, genom hållbarhetsexpert Elise Grosse som[…]

4-2015 Innovative solutions for good daylighting and low energy use in multi-family dwellings

Researcher: Marie-Claude Dubois. This report summarizes the aim, methods, results and conclusions of a research project on energy use and daylighting in the multi-family building Greenhouse located in Malmö, Sweden. This multi-family building located in the Ekostaden Augustenborg is a green innovative building integrating glazed sunspaces for urban gardening in addition to many other innovative[…]

8-2015 Structural Origami – Conceptual Design and Optimization Methods of Folded Plate Structures

Researchers: Camilla Samuelsson, Björn Vestlund. Detta är ett studentssamarbetsprojekt: examensarbete inom teknik och design.  Studentprojekt (samverkan mellan de sökande studenterna vid arkitektur och vid tekniskt program). Collaborative student project: Master Thesis in Structural Engineering and Building Technology. Folding of a plate will affect its stiffness, shape and expression. This principle can be used in architecture[…]

13-2011 Digitala Designstrategier

Forskare: Jonas Runberger. Det internationella digitala designfältet har radikalt utvecklats framförallt inom utbildning och experimentell verksamhet under de senaste 15 åren. Detta är ett designorienterat fält vars drivkrafter är arkitektonisk upplevelse, kvalitet och innovation, med en grund i kombinationen av teknisk utveckling, metodikutveckling och akademisk diskurs. Denna utveckling, som ofta refereras till som parametrisk design,[…]