8-2012 Econef Childrens´ Center – Sustainable Construction in Northern Tanzania

Researchers: Pilvi Vanamo, Caroline Wikström, Frida Öster. ARQ stöttar projektet Econef barncenter genom forskningsbidrag till Arkitekter utan gränser i samarbete med Ingenjörer utan gränser som tillsammans bearbetar och utvecklar förslaget för det nya barncentret. Arbetsgruppen har tilldelats ett forskningsbidrag från ARQ forskningsstiftelse för utvecklandet av ett kostnadseffektivt och underhållsfritt ekologiskt typhus med ett integrerat regnvatteninsamlingssystem. Byggstarten[…]

10-2015 Från egnahemrörelse till delahemrörelse

Forskare: Karin Kjellson Anpassning och delning av befintliga småhus kan skapa fler hem och ökad tillgänglighet, såväl fysisk som ekonomisk. I denna studie av egnahemsområden i Stockholm, som idag ligger i centrala och attraktiva lägen, vill forskarna visa dessa stadsdelars och invånares inneboende potential att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar och bostadsdrömmar. Karin Kjellson på[…]

2-2015 Dialogue-Based Design Process of Housing for Senior Citizens

Researcher: Susanne Clase. How can dialogues with prospective tenants as well as professional actors such as developers, district administration officers, home care, architects and builders through all stages of a planning and building process affect an actual building and the quality of the neighborhood in the end? What kind of synergy effects can dialogues give[…]