17-2018 Vass Arkitektur

Klassiska vasstakshus, sommardröm i nutidens byggteknik. Författaren Lars Nilsson har de senaste 30 åren genomfört klassiska lanthusprojekt som boken handlar om. Om man ser tillbaka i arkitekturhistorien så kan man skönja att så upphöjda arkitekter som Hakon Ahlberg ( grundaren av SAR) och Arne Jacobsen ägnade sig åt att kanske lite under radarn rita klassiska lanthus med just vasstak som inspiration. Lars har haft turen att omge sig med villiga beställare och mycket duktiga hantverkare som gjort att dessa 10 projekt kunde uppföras med stor skärpa. Med medryckande text, skisser, akvareller och färdigbilder kommer boken att röna ett visst intresse bland många och inte bara bland branschfolk som sprider kunskapen om ett annorlunda synsätt för modern bostadsproduktion.

Boken är utgiven av Balkong Förlag med stöd av ARQ.