10-2019 Ingrid Wallberg, arkitekt och funktionalist.

Forskare: Anne Brügge. 

”Jag skulle kunna göra vad som helst – utom en kyrka”, skrev arkitekt Ingrid Wallberg till Alfred Roth 1937. Båda hade arbetat i Le Corbusiers ateljé i Paris tio år tidigare. Hennes första radhus i Örgryte stod klara. Hon hade vunnit en tävling om lamellhus för flerbarnsfamiljer, gjort femton tävlingsbidrag till en sportstugetävling, ritat tvåfamiljsvillor för tomter vid Botaniska trädgården i Göteborg och höll på med ett typhus för Norra Ängby.

Projektet som fått ARQ:s stöd hade börjat med idén om att presentera en intressant kvinna och ett gripande människoöde, men gick snabbt över till att bli ett projekt om modernitet och ideal. När Wallberg varit verksam i egen firma i drygt tjugo år, var det fortfarande bara fem kvinnliga SAR-medlemmar som försörjde sig med självständigt arbete inom yrket, berättar Ingeborg Wærn Bugge i boken Svensk Yrkeskvinna (1950).

Boken är utgiven av Balkong Förlag med stöd av ARQ