7-2016 Tall Timber Buildings – Concept Studies

Forskare: Daniel Stenqvist, Joakim Hansson, Pär Andreasson, Jan Larsson och Agnes Orstadius vid White och Sizar Failli vid Okidoki.

Utmaningen att bygga så högt som 22 våningar med trästomme är belyst i Tall Timber Buildings – concept studies. Projektet har synliggjort och definierat tekniska utmaningar, samlat råd och riktlinjer till arkitekter, konstruktörer, brandkonsulter, systemleverantörer och beställare som är på väg in eller i ett träbyggprojekt.

Tall Timber Buildings – concept studies har letts av RISE och Linnéuniversitetet i Växjö och genomförts tillsammans med konsulter och branschaktörer. Med konceptstudier i enlighet med nuvarande byggregler, BBR (Boverket) och Sveriges nationella val till eurokoderna, EKS (Boverket) redovisas genomlysta koncept med syftet att bidra till utveckling och förbättring av arkitektur och teknik för avancerade träkonstruktioner. Projektet är i huvudsak finansierat av Formas.

ARQ har finansierat arkitektteamets framtagande av trovärdiga konceptskisser för flerbostadshus över 22 våningar som underlag till konstruktörer och andra konsulter. Höga träkonstruktioner har konstruktiva begränsningar. Det krävs fler väggar, mer konstruktion och kortare spännvidder, det påverkar formgivningen. Arkitekterna har utforskat materialets potential. I den mångdisciplinära gruppen utvecklades bred kunskap om materialets egenskaper i olika miljöer och påfrestande förhållanden med syftet att kunna skapa ett generöst ramverk som ifrågasätter traditionella matriser och medger en friare formgivning. I rapporten finns en sida med enkla utgångspunkter att utgå ifrån vid hög trähusbyggnation.

Rapport: Tall Timber Buildings – Konceptstudier