25-2020 Approaches and Methods in Architectural Research

Forskare: Magnus Rönn

Denna bok är en proceedingspublikation från 2019 års symposium organiserat av NAF/NAAR i samarbete med Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers. Institutionen bedriver forskning i arkitektur som en ”making disciplin” och en ”material practice”. Detta synsätt inbegriper ett stort intresse för en utveckling av arkitekturforskning som tillämpning av design- och praxisbaserade metoder, ofta kombinerat i tvärvetenskapliga metoder anpassade från vetenskapliga discipliner, samhällsvetenskap, humaniora och konst.

The present book is a proceedings publication from the 2019 symposium, organized by NAF/NAAR in collaboration with the Department of Architecture and Civil Engineering at Chalmers. The Department is engaged in research that develops architecture as a so-called ‘making discipline’ and ‘material practice’. This perspective has developed a keen interest in and knowledge production in architecture that specifically applies design- and practice-based methods such as projective research, often combined in transdisciplinary methods adapted from scientific disciplines, the social sciences, the humanities, and the fine arts.

Artikeln kommer finnas fritt tillgängligt på denna hemsida:  http://arkitekturforskning.net/na/index