20-2020 Ekosystemtjänster – en verktygslåda 1.0

Forskare: Hanna Ahlström Isacson, Felicia Sjösten Harlin och Ulrika Stenkula.

Rapporten Ekosystemtjänster – en verktygslåda är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i Sverige 2021 i syfte att skapa en tydlig överblick, en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag och inte minst främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av Urbio, Gaia arkitektur och White Arkitekter.

Målet är att bidra till fortsatt utveckling av en viss standardisering av verktyg för tillvaratagande och utveckling av ekosystemtjänster, där kunskap och inspiration kan delas på ett enklare sätt. Utöver en kartläggning och förklaring av befintliga verktyg innehåller rapporten även en presentation av ekosystemtjänster; Vad är det och hur hänger de ihop?

Verktygslådan har genomförts med medel från White Research Lab (WRL) och Stiftelsen ARQ. WRL är Whites forsknings- och utvecklingsorganisation som har som syfte att stötta uppdragsnära kunskapsutveckling.

ARQ har valt att ge ut denna publikation i tryckt form för att stötta en stor spridning. Första upplagan skickades ut till Sveriges 290 kommuner. Andra upplagan går att beställa via [email protected] till ett pris om 185 kr per exemplar (porto inkluderat).

Ekosystemtjänster – en verktygslåda 1.0

Följebrev från ARQ med citat från Bjarnegård och Åkerlund, Boverket