3-2021 Reuse is the new use – Towards the industrial reuse process

Examensarbetare: Amilia Björklund och Maja Lindborg Vid två tillfällen per år ger ARQ stipendier till examensarbeten inom Teknik och Design. Syftet är att främja ömsesidig förståelse mellan de båda arkitektur och teknikpraktikerna. Amilia Björklund och Maja Lindborg har utforskat hur materialinventeringar och informationshantering kan underlätta en designprocess med återbrukade byggdelar på en industriell skala. Projektet[…]