19-2019 Urban Daylight Metrics – Tools and thresholds for planners of the dense city

Forskare: Alejandro Pacheco, White arkitekter, Iason Bournas, LTH och Marie-Claude Dubois, LTH Projektet har resulterat i en rapport som erbjuder en ny metod för att på urban nivå, genom utvärdering av fasader, kunna verifiera att dagsljusnivåerna motsvarar Boverkets byggregler föreskrifter och råd, där det senare hänvisar till Svensk Standard. Rapport: Advanced VSC – an Early-Stage Method[…]