6-2018 Att skapa inkluderande lärmiljöer – metod och verktyg

Forskare: Filiz Coskun, Johanna Hallgren. Den fysiska lärmiljön är en arbetsplats för både barn och elever samt skolans personal. Skolan ska enligt skollagen vara likvärdig för alla elever, oavsett funktionshinder eller skador. Lokaler och utrustning ska finnas för att tillgodose syftet med utbildningen och miljön ska utformas för att vara tillgänglig (se definition s.10) för[…]