15-2016 Dagsljus i stadsplanering – Vägledningar om dagsljus och aktiv solenergi för stadsplaneringsprocessen

Forskare: Marja Lundgren. 

IEA SHC Task 51: Solar Energy in Urban Planning är ett internationellt projekt som syftar till att beskriva nuläge, utveckla metoder, verktyg, processer, kunskap och vägledning för att skapa bättre förutsättningar för att implementera solenergi i stadsplanering samt presentation av goda exempel. Inom den del som White leder utvecklas vägledningar och rekommendationer för planerare. Ansökan rör vidareutvecklingen av en svensk vägledning ”Dagsljus i Stadsbyggnad” till färdig produkt och utvecklingen av en internationell vägledning om aktiv solenergi och dagsljus samt utbildningsmaterial till en hemsida. Ansökan rör hållbar stadsutveckling med särskilt fokus på nyttjande av solens resurser att genom utformning ta till vara:
– dagsljus som är av största vikt för hälsa, miljö och minskade koldioxidutsläpp och attraktiva stadsmiljöer.
– aktiv solenergi som elproduktion från solceller, värmeproduktion från solfångare i den byggda miljön.
– förändring av traditionell praxis inom fysisk planering och stärka kopplingen mellan fysisk planering och byggnadsutformning.

Download full PDF: ARQ 15-2016_Dagsljus i Stadsplanering – vägledning_Rapport 2018