02-2017 & A-2021 Skolbyggnader – formar de oss?

Forskare: Jadwiga Krupinska Miljonprogrammets utbyggnad av bostadsområden har tilldragit sig stort intresse i forskningen medan samma periods expansiva utbyggnad av grundskolebyggnader har fallit i skymundan trots att det rör sig om en mycket stor byggnadsvolym som fortfarande är i användning. De under 60- och 70-talen byggda skolornas andel av grundskolornas totala bestånd varierade i slutet[…]