Södertörnsmodellen för medskapande städer


Södertörnsmodellen: kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling

Lise-Lott Larsson Kolessar berättar i Miljö & Utveckling (3/2019) om Södertörnsmodellen, ett ARQ-stöttat forskningsprojekt som vill öka tempot med hjälp av forskare, näringsliv och medborgare. Hur får man egentligen kommuner att planera hållbart?

Hela idén med Södertörnsmodellen är att få till samtal mellan olika aktörer och minska stuprörstänket. Bättre planering och styrning behövs för att göra städer mer inkluderande, säkra, resilienta och hållbara. 

Idag har många insett att vi behöver hjälpas åt för att nå en hållbar stadsutveckling. Men ibland är det svårt att bryta sig loss från invanda tankesätt och arbetsmetoder. Södertörnsmodellen är ett integrerat koncept som på ett nytänkande sätt hittar lösningar på viktiga samhällsutmaningar genom samverkan mellan kommuner, akademi och näringsliv. Utifrån de utmaningar vi gemensamt identifierar i kommunerna på Södertörn så skapar vi strategier, lösningar, idéer och metoder som kan användas i såväl andra svenska kommuner som internationellt. Sedan starten 2013 har deltagarna i Södertörnsmodellen gemensamt identifierat möjligheter och hinder i dagens stadsutveckling.

Södertörnsmodellens egen hemsida kan man läsa om slutkonferensen som hölls den 27 maj på Münchenbryggeriet i Stockholm.