Rundabordssamtal om New European Bauhaus

Stiftelserna ARQ och Arkus stödjer praktiknära forskning, utveckling och innovation inom arkitektur och samhällsbyggande. Stiftelsernas syfte är att verka i samma riktning som initi­ativet New European Bauhaus med dess fokus på tvärdisciplinär samverkan för att utveckla hållbara, estetiska och inkluderande livsmiljöer.

Vi hade ett intressant och givande samtal där finansiärer inom svensk samhällsbyggnad tillsammans disku­terade hur forskning och utveckling kan bidra till att svara mot initiativets ambitioner.

Ett stort tack till alla medverkande:

Helena Bjarnegård, Boverket och Rådet för hållbara städer,

Annika Bergendahl, Vinnova

Lejla Cengic, Vinnova

Gustav Malm, Vinnova

Emma Gretzler, Formas

Hanna Gelotte Fernandez, Riksantikvarieämbetet

Jörgen Sjödin, Energimyndigheten

Karin Svensson, ArkDes

Kris Jones, Arwidssonstiftelsen

Anneli Kouthoofd, SBUF

ARQ:s styrelseledamöter

Arkus styrelseledamöter