Rättspsykiatri med mänskligt ansikte

I det ARQ-stöttade projektet Rättspsykiatri med mänskligt ansikte berättar Stefan Lundin om tillkomsten av Rågården, om varför sjukhuset hamnade där det hamnade och om tankarna bakom utformningen. Stefan Lundin, arkitekt på White och industridoktorand inom vårdens arkitektur vid Chalmers, är tillsammans med Claes Caldenby, tidigare medarbetare på White och numera professor emeritus vid Chalmers arkitektur, redaktör för boken. Boken kretsar kring tre huvudfrågor; rehabiliteringsoptimismen, det sociala engagemanget och tron på positiv förändring av synsätt, människor och samhälle genom klokt och tålmodigt arbete. Lundins forskning fokuserar på den fysiska miljöns betydelse för en sådan rehabilitering; vårdarkitektur som ”social konst”.

“Ambitionen är att öka förståelsen för arkitekturens betydelse bland beställare och planerare, men att också lyfta frågan om hur dialog och samverkan mellan verksamhet och arkitekt kan bidra till verksamhetens utveckling, säger Stefan Lundin”, gestaltningsansvarig för Rågårdens rättspsykiatriska sjukhus utanför Göteborg.

Stefan arbetar i huvudsak med olika vårdprojekt men med specialisering inom psykiatri och rättspsykiatri. Hans forskning rör frågeställningen om det finns någon ”läkande arkitektur”, det vill säga om den fysiska miljön kan påverka hälsa, återhämtning och välbefinnande hos patienter och anhöriga men också hos personal.

”Rättspsykiatri med mänskligt ansikte” är något av en uppföljning eller fortsättning på boken ”Arkitektur som medicin – arkitekturens betydelse för behandlingsresultatet inom psykiatrin”, som togs fram efter att White, med Stefan Lundin som ansvarig arkitekt, ritat den nya vårdbyggnaden för akutpsykiatri vid Östra sjukhuset 2006. Projektet uppmärksammades bland annat då omfattningen av tvångsåtgärderna gentemot patienterna drastiskt minskade och upplevelsen av hot och våld minskade hos personalen. Boken har också översatts till engelska och väckt internationellt intresse.

Rapporten i sin helhet går att ladda ner i pdf-format här: Rågården_LU_för utskrift

Boken ”Rättspsykiatri med mänskligt ansikte” presenteras för första gången under Svenska Psykiatrikongressen den 16 mars 2017.