MASSA ställer ut på Stockholm H2O

Tunnelbanans utbyggnad och andra offentliga infrastrukturprojekt genererar miljoner ton schaktmassor. Vi kan välja att använda denna allmänna och värdefulla resurs för att adressera våra mest akuta frågor. Forskningsprojektet föreslå en strategi och fem konkreta åtgärder i form av nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag. Välkommen till kajen längst Strandvägen i Stockholm för ta del av MASSA projektet. Mer om utställningen kan du läsa på Stockholm H2O hemsida.