Lunchpresentation 22 november: Remake, återbruk och digital teknologi

Välkommen på lunchpresentation 22 november!
Remake, återbruk och digital teknologi – två ARQ-projekt 

I samband med ARQ:s styrelsemöte 22 november bjuder forskningsstiftelserna in till en lunchpresentation av två avslutade ARQ projekt. Vi gästas av forskare från två intresseväckande projekt som båda angriper frågan om återbruk och digitala verktyg på olika sätt.

Seminariet hålls både på plats på Whites Stockholmskontor och sänds digitalt via Zoom. Deltagare på plats bjuds på lunch (anmälan senast 17 november, se här nedan).

Följande två projekt kommer att presenteras:

Att bygga med det byggda: Återbruk och digital teknologi (14:2018)

Forskare: Daniel Norell, Lektor, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnad & Karin Hedlund, Adjunkt, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnad
Hur kan digitala verktyg hjälpa till vid utveckling av konstnärliga och praktiska metoder för återanvändning av icke-standardiserade byggnadselement? Projektet upprättar och dokumenterar hur rivningsmaterial och uttjänta delar dokumenteras med 3d-scanning, bearbetas och sedan med precision sammanfogas i ny arkitektur. ARQ-rapporten finns tillgänglig för läsning här.

Informed Design – The Remake Design System (14:2014)
Jonas Runberger, White Arkitekter
Projektet utforskar digitalt informerade designprocesser med fokus på design, konstruktion och fabrikation. Under lunchen presenteras ReMake – en digital designmetodik med delvis automatiserade arbetsflöden som stödjer designprocesser med återanvändning av material och byggelement. ARQ-rapporten i sin helhet finns tillgänglig för läsning här.

Varmt välkommen!

Var? Whites Stockholmskontor, Östgötagatan 100, Plan 6
När? Kl 12:00-13:00 Onsdag 22 november.
Hur? För lunch vänligen anmäl dig senast fredag 17 november. Anmäl dig här »