14-2020 Klimatverktyg Landskap, LArchitects Declares testversion

Forskare: Pia Glaumann, Mauritz Glaumann, Anna Carlberg, Johanna Dehlin, Eleonor Häger och Ylva Svärdström.

År 2018 fastslog FN:s klimatpanel att vi har 10 år på oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Ur det internationella klimatuppropet Architects Declare bildades i Sverige LArchitects declare, bestående av ett antal landskapsarkitektkontor. En grupp tog sig an uppgiften att skapa en prototyp för ett klimatverktyg med syftet att beräkna och förstå klimatpåverkan av landskapsarkitekturprojekt. I projektet har befintliga klimatverktyg testats, möten med experter hållits, data samlats in och en testversion utvecklats. Fortsatt arbete krävs för att verktyget ska bli allmängiltigt.

In 2018 the UN panel on climate change declared that we have 10 years to limit the extent av global warming to 1.5 degrees Celsius. Within the context of the international climate initiative Architects Declare, a number of landscape architecture firms in Sweden formed the group LArchitects Declare. A team within this group took on the task of creating a prototype for a tool to quantify and understand the climate impacts of landscape architecture projects. The project has involved testing existing climate tools, meeting experts, collecting data and developing a test version of the tool. Further work is required before the tool is ready for public release.

Här finns rapport och en bilaga som visar verktyget: 14-2020 Klimatkalkyl Landskap, LArchitects Declare testversion och Bilaga Klimatkalkyl Landskap

Exelverktyg test kan efterfrågas hos: [email protected]  och [email protected]