“Tredjedelen i arkivet” – rapportsläpp om rekordårens småhusbyggande

ARQ har stöttat forskningsgruppen Theory into Practice som nu redovisar sitt projekt om rekordårens småhusområden av Höjer & Ljungqvist.

Tredjedelen i arkivet syftar till att undersöka rekordårens byggnation genom en studie av arkitektkontoret Höjer & Ljungqvists verksamhet. Ideologierna som kom att prägla utformningen av dåtidens rum och dagens samhälle undersöks, liksom de politiska styrmedel som möjliggjorde det omfattande bostadsbyggandet, med kombination av detaljstyrning och självbyggeri. Rapporten finns att ladda ned i sin helhet här:
http://www.theoryintopractice.se/portfolio/tredjedelen-i-arkivet/

Theory into Practice är ett företag, som jobbar både praktiskt som arkitekter, samt med forskning i samarbete med olika organisationer, civila grupper och offentliga aktörer. Den aktuella publikationen är framtagen i samarbete med Origo arkitekter, med finansiering från ARQ. Materialet utgår från det arkiv som Höjer & Ljungqvist startade, och som nu förvaltas av ORIGO arkitekter.

rapport-723x1024