Enorma möjligheter med digitaliseringen som analysverktyg

”Det finns enorma möjligheter med digitaliseringen som analysverktyg.”

Alexandra Hagen, vd på White Arkitekter, intervjuades i Dagens Industri den 5 oktober 2019, där hon framhåller ARQ som en av de största privata finansiärerna av arkitekturforskning i Sverige, genom att återinvestera bland annat i den fristående stiftelsen ARQ. I samklang med ARQs nya forskningsprogram talar Alexandra Hagen om digitaliseringen som en central aspekt inom arkitekturforskning.

”Det bästa man kan göra med digitaliseringen är att göra det bättre för människor.”

Läs hela artikeln i DI här.