Econef Center lovordas för hållbar helhet

I en artikel av Tom Ravenscroft publicerad 190930 på Dezeen presenteras det ARQ-stöttade projektet Econef Children’s Center i Tanzania, ritat av Asante Architecture & Design och Lönnqvist & Vanamo Architects i samarbete med Arkitekter utan gränser och Ingenjörer utan gränser, i nära samverkan med barnverksamheten för 25 barn i Kingori. Arkitekturen framhålls för sin höga grad av självförsörjning och ekonomiskt samt ekologiskt hållbarhet. Med solpaneler och regnvattensamling, egen biogashantering, planteringar och betesmark, har anläggningen en hög grad av självförsörjning och är noggrannt anpassad till klimat och platsens förutsättningar, samt byggt med lokala material och tekniker.

Swedish architects create self-sustaining children’s centre in Tanzania

Foton av Robin Hayes från Dezeens artikel: