Det digitala arkitekturarkivet DigArk ger röst åt byggnader

Arkitekten Tage Hertzell har sedan 2012 utrett möjligheterna att få den byggda miljön att tala. Med utvecklingsstöd från forskningsstiftelsen ARQ presenterar Hertzell förslaget till ett digitalt arkitekturarkiv som ger röst åt byggnaderna omkring oss. Idén bygger på en aktiv medverkan av praktiker och arkitekter, som bidrar med att förse sina byggnader med grundläggande data och lägga in dessa i arkivet, såsom byggår, arkitektnamn, ort, funktion och geodata, vilket sedan tillgängliggörs för alla som är intresserade via exempelvis en app. Det digitala arkivet är ett komplement till museiverksamhet och fysiska arkiv; Hertzell har arbetat fram idén under mottot “Arkitekturen finns i själva verket”. Hertzell vill med sitt förslag medverka till att medvetenheten kring den byggda miljön ökar, och att kunskapen tillgängliggörs genom branschens engagemang.
Rapporten finns att ladda ned här (pdf): DigArk_Tage Hertzell_ARQ2017
Pressmeddelande finns här (pdf): Pressrelease 170816_ARQ DigArk

Arkitekt Tage Hertzell