Unga skapar ny mötesplats på Södermalm

Jelena Mijanovic, arkitekt och forskare på Codesign, har tillsammans med Rose Hallgren och kollegor i det ARQ-stödda projektet “Utan en femtedel, aldrig hel” under sommaren samarbetat med elva ungdomar från Europaskolan för att skapa ett “hängvänligt” rum på Södermalm i Stockholm. De ungas tillägg till gaturummet är en plats att spela brädspel på, ha loppis, träffas och prata. Ungdomarna har tänkt ut idé och koncept, valt platsen och slutligen ritat och byggt tillsammans med kollegor på CORS (Codesign Research Studio). Inom ramen för projektet fortsätter undersökningen av hur barn och ungas röster och idéer kan tas in i designprocessen, och i förlängningen av delaktigheten medverka till aktivt deltagande i demokratiska processer. Projektet har fått bidrag från forskningsstiftelsen ARQ och är en del av Stockholms stads initiativ Levande Stockholm.

Läs artikel i Stockholm Direkt publicerad 190701: 
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/de-skapar-pop-up-hang-for-unga-pa-soder/repsfy!Qn5DDH41Miapc5rGGRNO6g/