Rundabordssamtal om New European Bauhaus

Stiftelserna ARQ och Arkus stödjer praktiknära forskning, utveckling och innovation inom arkitektur och samhällsbyggande. Stiftelsernas syfte är att verka i samma riktning som initi­ativet New European Bauhaus med dess fokus på tvärdisciplinär samverkan för att utveckla hållbara, estetiska och inkluderande livsmiljöer. Vi hade ett intressant och givande samtal där finansiärer inom svensk samhällsbyggnad tillsammans disku­terade[…]