Hur tråkig får en lekplats vara?

ARQ-forskaren Märit Jansson berättar i en artikel på Forskning.se (Publicerad 3 april, 2019 på forskning.se, artikelförfattare Johan Frisk) om hur barn önskar att lekplatser skulle vara utformade, vilket visar sig vara tvärt emot vad föreskrifter säger. Märit Jansson, docent i landskapsplanering vid SLU, har forskat om lekplatser sedan 2004. I intervjuer med barn som Jansson genomfört pratar[…]