BoStad prisas av recensenterna

I de senaste numren av Arkitektur och Form publicerades utförliga recensioner av Mats Egelius bok BoStad, varmt mottagen av läsarna som ser branschnytta och kunskapsfördjupning i publikationen. Kerstin Kärnekull (tidigare bl a utvecklingschef på SABO) skriver ”Varje avsnitt ger mycket att fundera över och generös kunskap om vad som kännetecknar goda bostäder och hur de kommer[…]