Kartläggning av forskning i Arkitekten: ARQ den enskilt största anslagsgivaren bland arkitekturföretagen

Tidningen Arkitekten har identifierat 13 of­fentliga och 26 privata finansiärer som anslagsgivare åt forsk­ning, utveckling och innovation inom arkitektur under 2014 – 2016 och begärt ut material från dessa aktörer för perioden. ARQ var en av de sju privata fi­nansiärer och tolv offentliga finansiärer som i somras lämnade ut det material som Arkitektens kartläggning baseras[…]