Enorma möjligheter med digitaliseringen som analysverktyg

”Det finns enorma möjligheter med digitaliseringen som analysverktyg.” Alexandra Hagen, vd på White Arkitekter, intervjuades i Dagens Industri den 5 oktober 2019, där hon framhåller ARQ som en av de största privata finansiärerna av arkitekturforskning i Sverige, genom att återinvestera bland annat i den fristående stiftelsen ARQ. I samklang med ARQs nya forskningsprogram talar Alexandra[…]

Econef Center lovordas för hållbar helhet

I en artikel av Tom Ravenscroft publicerad 190930 på Dezeen presenteras det ARQ-stöttade projektet Econef Children’s Center i Tanzania, ritat av Asante Architecture & Design och Lönnqvist & Vanamo Architects i samarbete med Arkitekter utan gränser och Ingenjörer utan gränser, i nära samverkan med barnverksamheten för 25 barn i Kingori. Arkitekturen framhålls för sin höga[…]

Södertörnsmodellen för medskapande städer

Södertörnsmodellen: kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling Lise-Lott Larsson Kolessar berättar i Miljö & Utveckling (3/2019) om Södertörnsmodellen, ett ARQ-stöttat forskningsprojekt som vill öka tempot med hjälp av forskare, näringsliv och medborgare. Hur får man egentligen kommuner att planera hållbart? Hela idén med Södertörnsmodellen är att få till samtal mellan olika aktörer och minska stuprörstänket. Bättre planering[…]

Unga skapar ny mötesplats på Södermalm

Jelena Mijanovic, arkitekt och forskare på Codesign, har tillsammans med Rose Hallgren och kollegor i det ARQ-stödda projektet ”Utan en femtedel, aldrig hel” under sommaren samarbetat med elva ungdomar från Europaskolan för att skapa ett ”hängvänligt” rum på Södermalm i Stockholm. De ungas tillägg till gaturummet är en plats att spela brädspel på, ha loppis, träffas och[…]

Hur tråkig får en lekplats vara?

ARQ-forskaren Märit Jansson berättar i en artikel på Forskning.se (Publicerad 3 april, 2019 på forskning.se, artikelförfattare Johan Frisk) om hur barn önskar att lekplatser skulle vara utformade, vilket visar sig vara tvärt emot vad föreskrifter säger. Märit Jansson, docent i landskapsplanering vid SLU, har forskat om lekplatser sedan 2004. I intervjuer med barn som Jansson genomfört pratar[…]

BoStad prisas av recensenterna

I de senaste numren av Arkitektur och Form publicerades utförliga recensioner av Mats Egelius bok BoStad, varmt mottagen av läsarna som ser branschnytta och kunskapsfördjupning i publikationen. Kerstin Kärnekull (tidigare bl a utvecklingschef på SABO) skriver ”Varje avsnitt ger mycket att fundera över och generös kunskap om vad som kännetecknar goda bostäder och hur de kommer[…]

Fyra decennier av bostadsritande

I boken BoStad – bostadsarkitektur och stadsbyggnad beskriver Mats Egelius bostadens arkitektur och konsten att bygga stad. Som arkitekt verksam från sent 70-tal till idag, på White sedan 1990 där han även är partner och tidigare ansvarig för marknadsområdet bostäder, har Mats haft en nyckelroll inom bostadsarkitekturen i fyra decennier. Denna gärning tål att sammanfattas,[…]

Econef Barncenter – Arkitekter utan gränser bygger ekologiskt i Tanzania

ARQ stöttar projektet Econef barncenter genom forskningsbidrag till Arkitekter utan gränser i samarbete med Ingenjörer utan gränser som tillsammans bearbetar och utvecklar förslaget för det nya barncentret. Arbetsgruppen har tilldelats ett forskningsbidrag på 100 000 kr från ARQ forskningsstiftelse för utvecklandet av ett kostnadseffektivt och underhållsfritt ekologiskt typhus med ett integrerat regnvatteninsamlingssystem. Byggstarten för det[…]

Kartläggning av forskning i Arkitekten: ARQ den enskilt största anslagsgivaren bland arkitekturföretagen

Tidningen Arkitekten har identifierat 13 of­fentliga och 26 privata finansiärer som anslagsgivare åt forsk­ning, utveckling och innovation inom arkitektur under 2014 – 2016 och begärt ut material från dessa aktörer för perioden. ARQ var en av de sju privata fi­nansiärer och tolv offentliga finansiärer som i somras lämnade ut det material som Arkitektens kartläggning baseras[…]

Det digitala arkitekturarkivet DigArk ger röst åt byggnader

Arkitekten Tage Hertzell har sedan 2012 utrett möjligheterna att få den byggda miljön att tala. Med utvecklingsstöd från forskningsstiftelsen ARQ presenterar Hertzell förslaget till ett digitalt arkitekturarkiv som ger röst åt byggnaderna omkring oss. Idén bygger på en aktiv medverkan av praktiker och arkitekter, som bidrar med att förse sina byggnader med grundläggande data och[…]