3-2015 Behovsgrundat koncept för framtidens studentbostäder

Forskare: Kristoffer Roxbergh. 

Sommaren 2014 ändrades regelverken som styr utformningen av studentbostäder. Tillsammans med den ständigt pågående diskussionen om hur studenter vill bo i framtiden, identifierade Studentbostadsföretagen, White och Stockholms studentbostäder en möjlighet att försöka hitta boendelösningar som motsvarar studenternas preferenser och som hittills inte byggts. Framtidens bostäder ska främst vara en utveckling av dagens bostäder, snarare än något helt nytt. Runt 2 000 studenter i huvudsak boende i studentbostäder runt om i landet har svarat på frågor om hur de ser på sitt boende idag och hur de skulle vilja att det utformas i framtiden. Majoriteten skulle välja att bo i en lägenhet, men 35 procent skulle välja kollektivt boende om de fick välja helt fritt. De kollektiva bostäderna ska dock skilja sig från dagens äldre studentkorridorer genom att tydligare fokusera på främja de sociala aspekterna i boendet, vilket är den främsta anledningen till att man vill bo kollektivt. Utifrån studenternas svar har White arkitekter tagit fram tre konceptbostäder uniBO, duoBo och multiBO för en, två respektive sex studenter. Samtliga koncept uppvisar en hög yteffektivitet i jämförelse med andra bostadsprojekt, men sannolikt också högre byggkostnader. I slutändan är dock investeringsvinsten, teoretiskt, minst lika god för uniBO, duoBO som för andra jämförbara projekt Stockholms Studentbostäder planerar att uppföra.

Download PDF: ARQ 3-2015_Behovsgrundat koncept för framtidens studentbostader_Rapport2017