2-2009 Arkitektur som Medicin

Redaktörer:  Lena From och Stefan Lundin.

Arkitektur som medicin är den första antologin i Sverige som belyser arkitekturens betydelse för läkningsprocessen hos den som drabbats av psykisk sjukdom. Boken är publicerad av ARQ.

Upplägget är tvärvetenskapligt. Ur patientens, verksamhetsledarens, psykiatrikerns, konstvetarens, landskapsarkitektens och inte minst arkitektens perspektiv tolkas och diskuteras hur den fysiska miljön påverkar patienternas tillfrisknande. I fokus står Östra sjukhusets nya psykiatriska klinik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, ritad
av White arkitekter och belönad med prestigefyllda Vårdbyggnadspriset 2007.

Architecture as Medicine is Sweden’s first anthology on the importance of architecture for the healing process in a person afflicted with mental illness. The approach is interdisciplinary. The building as a physical environment for care is described from the viewpoint of the patient, the doctor, the psychiatrist, the project leader, the art scholar, the landscape architect and, not least, the architect. The focus of attention is on the new Östra Sjukhuset psychiatry department at the Sahlgrenska University Hospital, Göteborg (Gothenburg), Sweden, designed by White Arkitekter and awarded the prestigious Healthcare Building Prize for 2007.

Beställ boken av ARQ till en kostnad: maila bokens namn, ditt namn,  mottagnings- och faktureringsadress till [email protected] 

Ladda ner boken: Arkitektur som Medicin (sv)

Download the book: Architecture as Medicine (eng)