1-2020 Den sociala innovationen – Medborgarens tillgång till bostäder och delandets effekter på ensamhet och hälsa

Forskare: Ann Edberg, Viktoria Walldin och Christer Larsson

Det krävs bättre behovsanalyser och fler alternativ för att matcha utbudet med människors bostadsbehov i olika skeden av livet. För mer flexibla lösningar som på ett hållbart sätt kan bidra med; bostad till fler, minskad
ensamhet och ohälsa, har vi studerat möjligheter med delande i det befintliga beståndet. Studien kompletterar förstudien inför ansökan till Formas Samhällsplanering för omställning. För att lyfta och utbyta lärande och erfarenheter av delande vill vi stärka och utveckla den tvärsektoriella plattformen Share Future Living.

Rapport: Den sociala innovationen – Medborgarens tillgång till bostäder och delandets effekter på ensamhet och hälsa

Länk till Share Future Living: https://www.formdesigncenter.com/projekt/share-future-living/