10-2020 Nordic Biomimicry – Knowledge Hub & Education Platform

Forskare: Anna Maria Orru, Fredrik Moberg och Louise Hård af Segerstad

Nordic Biomimicry (Biomimikry i Norden) är en nordisk hubb och utbildningsplattform för biomimikry. Här samlar vi kunskap, nätverk och verktyg för biomimikry, biomimetik och bioinspiration som bygger på naturen och dess lösningar för hållbarhet. Plattformen kopplar ihop experter inom området med de som är intresserade av att lära sig mer om biomimikry. Syftet är att introducera fältet till olika sektorer, att utbilda, koppla samman aktörer i Sverige och Norden och att initiera ny forskning. Plattformen som lanserades december 2020 online har stöttats av ARQ.

Nordic Biomimicry is a Nordic Knowledge Hub & Education Platform for Biomimicry. The hub brings together knowledge, network and tools for Biomimicry, Biomimetics and Bio-inspiration that are based on nature and its solutions for sustainability. The platform connects experts in the field to those that are interested to learn about biomimicry. The hub’s intention is to introduce the field to different sectors, to provide training, connect actors in Sweden and Nordics, and to find avenues for research. The Platform was launched December 2020 online: www.nordicbiomimicry.org

Rapport: Nordic Biomimicry – Nordic Knowledge Hub & Education Platform for Nordic Bíomimicry

Länk till kunskapsplattformen: Web-sida Knowledge Hub & Education Platform for Nordic Bíomimicry